Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Trong một tam giác

a) trọng tâm

a’) là điểm chung của ba đường cao

b) trực tâm

b’) là điểm chung của ba đường trung tuyến.

c) điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh

c’) là điểm chung của ba đường trung trực.

d) điểm cách đều ba đỉnh

d’) là điểm chung của ba đường phân giác

 

Hướng dẫn làm bài:

Ghép a – b’, b – a’, c – d’, d – c’.