Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tiện gia công được những loại bề mặt nào?

Tiện gia công được những loại bề mặt nào?

Trả lời:

Tiện gia công được các mặt tròn xoay ngoài và trong, các mặt đầu, các mặt côn ngoài và trong, các mặt tròn xoay định hình, các loại ren ngoài và ren trong.