Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Trả lời:

Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song.