Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên các kiểu can vải ( may nối ) và trình bày cách thực hiện một kiểu can vải thông dụng?

Kể tên các kiểu can vải ( may nối ) và trình bày cách thực hiện một kiểu can vải thông dụng ? 

Hướng dẫn trả lời

Can rẽ : Can rẽ là cách nối vải bằng một đường may. Trước khi may cần vắt sổ mép vải. Đây là cách may nối đơn giản và thông dụng. Quy trình thực hiện: Úp hai mặt phải vải vào nhau, hai mép vải trùng nhau.

May đường may song song và cách mép vải 1cm. Mở đôi mảnh vải, cạo rẽ đường can để hai mép vải nằm về hai phía.

Can lộn: Can lộn là cách may nối vải bằng hai đường may, thường áp dụng để may khi mép vải không được vắt sổ. Úp hai mặt trái vải vào nhau, hai mép vải trùng nhau. Dùng kéo cắt hết xơ vải (nếu có), lộn vải sang mặt trái, cạo sát đường may. May đường may thứ hai cách mép gấp 0,5÷0,7cm để mép vải gọn vào trong. 

Can cuốn phải : Can cuốn phải là cách may bằng hai đường may ở mặt phải vải. Hai đường may này song song và cách đều nhau, mép vải được cuốn lại phía trong đường may. Đặt hai mặt trái vải vào nhau, mặt phải ra ngoài, mép vải lệch nhau 0,6÷0,8cm.