Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết.

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết.

Trả lời:

- Sản xuất ong mắt đỏ trừ sâu đục thân ngô, lúa, sâu róm thông, nuôi ong kén nhỏ Braconidae, nuôi bọ rùa ăn rệp hại cây...