Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các quy trình sau :

Viết các quy trình sau : 

- Lau dầu, tra mỡ ổ trục bánh sau của xe đạp

- Điều chỉnh phanh

- Lau dầu tra mỡ ổ trục giữa

- Vá săm bằng miếng vá có sẵn

- Thay lốp

- Thay ruột dây phanh

- Thay xích

Hướng dẫn trả lời

- Thay xích : Tháo xích cũ ra khỏi đĩa líp -Tháo xích cũ ra khỏi xe - Chặt xích mới cho vừa kích thước - Lắp gá xích mới - Lăp xích và căng xích - Kiểm tra và siết chặt . 

- Thay lốp : Tháo bánh xe -Tháo săm tháo lốp cũ - Lăp lốp mới, lắp săm - Lắp bánh xe vào xe - kiểm tra

- Vá săm bằng miếng vá có sẵn : Đánh nhẵn mặt săm - Bôi nhựa vá - Dán miếng vá - Kiểm tra - Lăp săm vào lốp - Bơm căng lốp 

- Thay ruột dây phanh : Tháo bỏ ruột dây phanh cũ - Bôi mỡ ruôt dây phanh mới - Gải đầu dây phanh- Rút căng dây phanh- Điều chỉnh đai ốc tăng phanh và kiểm tra. 

- Lau dầu, tra mỡ ổ trục giữa : Tháo đai ốc chốt - Kê đùi - Tháo chôt, Tháo đùi xe - tháo ổ - Kiểm tra ổ - Lau dầu, tra mỡ - lắp ổ, đùi, chốt - kiểm tra . 

- Lau dầu tra mỡ ổ trục bánh xe : Tháo bánh xe - Tháo ổ trục - Tháo nắp mỡ, lấy bi ra ngoài - Làm sach lau dầu,tra mỡ lắp bi vào ổ - Đậy nắp mỡ, lắp trục - Lắp bánh xe - Kiểm tra .