Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 5. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:?

Câu 5. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:?

Giải:

Khi đo, phải cầm lực kế sao cho lò xo của lực kế luôn nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo, có phương thẳng đứng.