Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi(1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi(2)…..

Giải:

(1) tăng gấp đôi;

(2) tăng gấp ba