Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất.

Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất.

Trả lời:

- Mưa lớn phá vỡ kết cấu đất

- Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

- Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc đô dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất càng lớn.