Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp :

+ Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản

+ cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản

+ Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp

+ Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản