Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho biêt mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ?

Cho biêt mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ? 

Hướng dẫn trả lời

.Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

1. Chế biến thức ăn:

- Làm tăng mùi vị

- Tăng tính ngon miệng

- Dễ tiêu hóa

- Làm giảm bớt khối lượng

- Giảm độ thô cứng

- Khử bỏ chất độc hại.

2. Dự trữ thức ănnằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.