Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu các công cụ soạn thảo mà em dùng để thực hiện bài thực hành 9.

Hãy nêu các công cụ soạn thảo mà em dùng để thực hiện bài thực hành 9. 

Trả lời:

Một số công cụ soạn thảo dùng để thực hiện bài tập và thực hành 9:

- Tạo bảng, gộp ô trong bảng;

- Định dạng kí tự;

- Định dạng danh sách dạng số thứ tự và dạng liệt kê;

Định dạng đoạn văn bản.

a