Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD = a.

Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD = a.

a) Chứng minh các tam giác BAD và BDC đều là tam giác vuông

b) Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh IK là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AD và BC.

Trả lời:

'

a) (ABC) ⊥ (ADC) mà hai mặt phẳng này giao nhau theo giao tuyến AC.

Ta lại có BA ⊂ (ABC) và BA⊥ AC nên BA⊥(ADC)

BA⊥(ADC) ⇒ BA⊥AD ⇒ ΔBAD vuông tại A

\(\left. \matrix{
BA \bot (ADC) \hfill \cr
AD \bot DC \hfill \cr} \right\} \Rightarrow BD \bot DC\)

 (Định lí 3 đường vuông góc)

⇒ ΔBDC vuông góc tại D

b) Gọi J là trung điểm của AC

Ta có KJ//BA

Mà BA⊥(ADC) ⇒ KJ ⊥(ADC)

                             ⇒ KJ ⊥ AD              (1)

Ta cũng có IJ//DC ⇒ IJ ⊥ AD              (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AD⊥(KIJ)

                           ⇒ AD ⊥ IK

Ta lại có: ΔBAI = ΔCDI  ⇒ IB = IC

⇒ ΔBIC cân đỉnh I ⇒ IK ⊥ BC (4)

Từ (3) và (4) suy ra đpcm.