Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nhắc lại nội dung của định lí ba đường vuông góc

Hãy nhắc lại nội dung của định lí ba đường vuông góc

Trả lời:

Định lí ba đường vuông góc:

Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và b là đường thẳng không thuộc (α) đồng thời không vuông góc với (α). Gọi b’ là hình chiếu của b trên (α). Khi đó a vuông góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b’.