Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu mục đích, cơ sở khoa học và trình bày các bước cơ bản của quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò.

Nêu mục đích, cơ sở khoa học và trình bày các bước cơ bản của quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò.

Trả lời:

Mục đích công nghê cấy truyền phôi: phát triển nhanh số lượng và chất lượng đàn giống.

Cơ sở khoa học của công nghê cấy truyền phôi: nếu chuyển phôi ở giai đoạn đầu vào cơ thể khác, với điều kiên có trạng thái sinh lí phù hợp với trạng thái cá thể cho phôi, thì phôi có thể sống và phát triển bình thường.

Quy trình kĩ thuật:

- Chọn cá thể cho phôi và nhận phôi và gây động dục.

- Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi.

- Phối giống bò cho phôi với đực giống tốt.

- Thu hoạch phôi ở bò cho phôi.

- Cấy phôi cho bò nhận phôi đang động dục.

- Bò nhận phôi có chửa

- Có đàn con mang tính di truyền của bò cho phôi.