Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Trả lời:

- Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước, ở đầu mút đường kích thước có vẽ mũi tên.

- Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc với đường kích thước và vượt quá đường kích thước khoảng 2 + 4mm.

- Kích thước độ dài dùng đơn vị là milimét, trên bản vẽ không ghi đơn vị đo