Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Chất điện phân thường dẫn điện kém hơn kim loại vì:

- Mật độ các iôn trong chất điện phân thường nhỏ hơn mật độ các êlectron tự do trong kim loại.

- Khối lượng và kích thước của iôn lớn hơn khối lượng và kích thước của êlectron nên tốc độ của chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với êlectron. 

- Môi trường dung dịch điện phân rất mất trật tự nên các iôn bị cản trở nhiều hơn so với các êlectron trong kim loại.