Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau ?

Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau ? 

Hướng dẫn trả lời

Chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau để dễ dàng và thuận lợi khi gia công và sửa chữa. Mặt khác, máy có nguyên lí hoạt động rất phức tạp, một chi tiết không thể thực hiện chức năng của máy được.