Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì?

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì?

Trả lời:

 Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, do vậy Phòng trừ dịch hại tổng hợp nó có ưu điểm là hạn chế tối đa nhược điểm của các biện pháp được ứng dụng và đem lại hiệu quả cao nhất trong phong trừ dịch hại.