Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ?

Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ? 

Hướng dẫn trả lời

Dây dẫn được nối bằng các cách sau,mối nối thẳng,phân nhánh (rẽ), mối nối phụ kiện, mối nối cần phải hàn nhờ đó có thể

-Tăng tính thẩm mĩ của mối nối

-Tăng tuổi thọ của mối nối

-Tăng tính dẫn điện của mối nối

-Giảm diện năng hao phí

-Tăng độ ăn toàn điện

-Tăng độ bền cơ học

Mối nối được bọc cách điện nhờ đó có thể,tăng tính thẩm mĩ của mối nối, tăng tuổi thọ của mối nối,tăng độ an toàn điện