Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? 

Hướng dẫn trả lời

Vai trò : Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm.

Phương pháp : 

Phương pháp chọn lọc
Đặc điểm: Chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt so sánh với giống ban đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà.

Phương pháp lai

Đặc điểm: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống