Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu ý nghĩa thực tế của việc bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ.

Nêu ý nghĩa thực tế của việc bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ.

Trả lời:

Việc bón phân vsv phân giải hửu cơ có rất nhìu ý nghĩa thực tế 

- hữu cơ được phân giải giúp hạn chế nơi trú ẩn của vsv gây hại

- hạn chế việc tích lũy hữu cơ quá mức dẩn đến ngộ độc cây

- hữu cơ được phân hủy giải phóng chất hữu dụng cho cây trồng(các chất khoáng và chất có ích đặc biệt là acid humic)

- một số vsv phân giải chất hửu cơ còn có khả năng tiêu diệt vsv gây bệnh.

Vd: khi bón phân vi sinh chứa nấm trichoderma là loại vsv giúp phân giải chất hửu cơ ngoài ra nó còn ký sinh nấm fusarium là

1 loại nấm gây bệnh trên nhìu cây trồng

- vsv có ít trong phân vi sinh cạnh tranh môi trương sống của vsv gây hại 

- ngoài ra sản phẩn sau cùng của việc phân giải chất hửu cơ là mùn giúp cải thiện cấu trúc đất