Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Trả lời:

Là phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu.

Trong HCTĐ xiên góc cân các mặt của vật thể đặt song song với mp toạ độ XOZ thì không bị biến dạng

Có 2 trong 3 hệ số biên dạng theo các trục đo bằng nhau p = r = 1; q = 0,5