Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến ?

Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến ?

Hướng dẫn trả lời 

Sử dụng tác nhận vật lí ( như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hoá học để xử lí các bộ phận của cây ( hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn ...) gây đột biến gen .

Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống .