Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Trả lời:

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.