Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi sử dụng bàn là điện cần chú ý những điều gì ?

Khi sử dụng bàn là điện cần chú ý những điều gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Không dùng quạt ,máy lạnh khi ủi đồ 

Không đổ nước máy ,nước giếng, nước có mùi vào bàn ủi hơi nước 

Điều chỉnh độ ủi, lượng hơi nước với từng loại vải 

Sau khi bàn ủi nóng mới chỉnh chế độ ủi hơi nước 

Vệ sinh bàn ủi thường xuyên .