Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. ?

Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. ?

Hướng dẫn trả lời

Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.

- Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.

Tăng sức đề kháng

Gluxit

Lipit

Protein

Nước

Khoáng

Vitamin

Duy trì thân nhiệt…

Dung môi hòa tan một số chất…

Là cơ sở của sự sống

Tham gia vào QT vận chuyển…

Thành phần của các emzym…

Điều hòa hoạt động sống

Cung cấp năng lượng chủ yếu cho vật nuôi