Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Điện trường là các dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện và tác dụng lực điện lên các hạt mang điện tích khác đặt trong nó. Trong khi đó từ trường có nguồn gốc từ các hạt mang điện chuyến động, nó tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.