Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:

-         Mục tiêu phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân của em.

-         Thời gian thực hiện mục tiêu.

-         Những thuận lợi em đã có.

-         Những khó khăn em có thể gặp phải và cách khắc phục, vượt qua những khó khăn đó.

-         Những biện pháp em cần làm để thực hiện mục tiêu.

-         Em có thể tìm được sự hỗ trợ, giúp đỡ của ai để hoàn thành mục tiêu.

Gợi ý làm bài:

Ví dụ:

- Mục tiêu trở thành học sinh giỏi trong năm học lớp 10

- Thời gian thực hiện: Ngay đầu năm học lớp 10

- Những thuận lợi em đã có: có vốn kiến thức chắc chắn từ các lớp dưới, khả năng ghi nhớ, sự chăm chỉ, ...

- Những khó khăn em có thể gặp phải và cách khắc phục, vượt qua những khó khăn đó: Thời gian học trên lớp và đi học thêm quá nhiều không có thời gian ôn luyện lại kiến thức hay sức khỏe không có.

+ Cách khắc phục: - Phân bố lại thời gian học thêm để có thể có thời gian ôn luyện

                                - Ăn uống đủ chất, tập thể dục,... để nâng cao sức khỏe bản thân

- Em có thể tìm được sự hỗ trợ, giúp đỡ của ai để hoàn thành mục tiêu: Sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, gia đình