Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

Trả lời:

Các trường trong địa chỉ IP dưới dạng kí tự, tính từ phải sang bao gồm:

Nhóm trường cuối cùng,bên phải là viết tắt (gồm hai kí tự) của tên nước hay tổ chức quản lí như: vn (Việt Nam), jp (Nhật Bản), fr (Pháp)...

Nhóm tiếp theo thường thể hiện một trong các lĩnh vực như giáo dục (edu), thuộc chính phủ (gov)...

Nhóm tiếp theo là do chủ sở hữu địa chỉ đặt và được tổ chức quản lí tên miền đồng ý xác nhận và sẽ là duy nhất trên Internet.