Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao sản xuất nông nghiệp lại tập trung chủ yếu ở miền Đông ?

Vì sao sản xuất nông nghiệp lại tập trung chủ yếu ở miền Đông ?

Hướng dẫn trả lời

Vì ở đó điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, nguồn nước cũng như dân cư thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.