Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

- Nguyên nhân gây ra hồ quang điện: Do phát xạ nhiệt êlectron từ catôt bị đốt nóng và quá trình nhân số hạt tải điện. 

- Nguyên nhân gây ra tia lửa điện: Do quá trình iôn hóa chất khí và quá trình nhân hạt tải điện.