Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit

Trả lời:

Tính chất của hàm số mũ:

Tập xác định

R

Đạo hàm

 

Chiều biến thiên

a> 1: Hàm số đồng biến trên R

0 < a < 1: Hàm số nghịch biến trên R

Tiệm cận

Tiệm cận ngang là Ox

Đồ thị

Đi qua các điểm (0, 1) và (1, a) nằm phía trên trục hoành

( )