Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan ,em cần chú ý những điểm gì ?

Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan ,em cần chú ý những điểm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Để đảm bảo an toàn khi khoan em cần chú ý những điểm sau

Không dùng mũi khoan cùn, không khoan khi mũi khoan và vật khoan chưa được kẹp chặt.

Vật khoan phải thẳng góc với mũi khoan để tránh gãy mũi khoan.

Không dùng tay hoặc để vật chạm vào mũi khoan khi mũi khoan đang quay.