Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ?

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời

Đối tượng :

Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng, gồm có :

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng 

- Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ tầng đất mặt dày trên 30cm.

Các biện pháp:

+ Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

+ Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp.

+ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn .

Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị.