Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác rừng ?

Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác rừng ? 

Hướng dẫn trả lời 

+ Biện pháp phục hồi rừng sau khai thác:

• Khai thác trắng: phục hồi lại rừng bằng cách trồng rừng theo hướng nông-lâm kết hợp.

• Khai thác dần và khai thác chọn: phục hồi lại rừng bằng cách thúc đẩy tái sinh tự nhiên của rừng tụ phục hồi.