Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Trả lời:

- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

- Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng