Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu công dụng của các dụng cụ gia công ?

Nêu công dụng của các dụng cụ gia công ? 

Hướng dẫn trả lời

- Búa: dùng để đóng, tháo.

- Cưa: cắt vật liêu.

- Đục: đục lỗ, cắt vật liệu.

- Dũa: mài, dũa vật liệu.