Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy giải thích thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây non dễ trần ?

Hãy giải thích thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây non dễ trần ? 

Hướng dẫn trả lời 

1. Trồng cây con có bầu

Quy trình trồng cây con có bầu

Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất

Rạch bỏ vỏ bầu

Đặt bầu vào lỗ trong hố

Lấp và nén đất lần 1

Lấp và nén đất lần 2

Vun gốc

Trồng rừng bằng cây con có bầu lại được áp dụng phổ biến ở nước ta

Vì cách trồng này, bộ rễ của cây con không bị tổn thương, bầu đất có đủ phân bón và đất tơi xốp, cây có tỉ lệ sống cao và phát triển tốt.

2. Cây non dễ trần

Tạo lỗ trong hố đất

Đặt cây vào lỗ trong hố

Lấp đất kín gốc cây

Nén đất

Vun gốc

Trước khi đem trồng nên hồ phân bộ rễ. Khi nén đất chú ý không làm đứt rễ, khi vun đất giữ cho cây sao cho cây đứng, rễ không bị cong ngược lên.

Trồng cây con rễ trần được áp dụng đối với loại cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe, nơi đất tốt và ẩm