Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị tính vận tốc?

- Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nhanh, chậm của chuyển động.

- Công thức tính vận tốc là v = s/t.

- Đơn vị vận tốc là m/s, km/h, cm/s