Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm trừ sâu.

Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm trừ sâu.

Trả lời:

chế phẩm nấm trừ sâu là chế phẩm được sản xuất từ bào tử nấm.

Quy trình: