Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.

Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.

Các nguồn mắc nối tiếp:

Gọi I là cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch AB (từ B đến A), U1, U2,..., Un là hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.