Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Trả lời:

Lĩnh vực mà Tin học khó có thể ứng dụng được đó là vấn đề linh cảm, thể hiện cảm xúc, tái hiện tri thức...