Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế ?

Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế ? 

Hướng dẫn trả lời

1. Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp - để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không;

2. Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không - nếu quá sẽ bị nóng và cháy.