Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong viêc trồng , chăm sóc cây xoài .ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng ,chăm sóc cây xoài như thế nào ?

Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong viêc trồng , chăm sóc cây xoài .ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng ,chăm sóc cây xoài như thế nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Khi deo hạt : Chọn hát có năng suất cao ,chất lượng thơm ngon đem gieo ở vườn ươm .

Chăm sóc : 

- Làm cỏ , vun xới : 

- Bón phâ thúc : với tỉ lên N:P:K là 1 :1:1 1 năm bón 2 lần 

- Tưới nươc : thường xuyên 

- Tạo hình , sửa cành : cát tỉa cành sâu , giúp cây thông thoáng xoài phát triển 

- Phòng trừ sâu bệnh : phun thuốc theo định kỳ