Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Công suất tỏa nhiệt P của  một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của một đoạn mạch đó được tính bằng nhiệt lượng tỏa ra ở của một đoạn mạch dẫn đó trong một đơn vị thời gian. Công thức: