Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nên các cách bón thúc phân cho cây có kỹ thuật bón thúc ?

Em hãy nên các cách bón thúc phân cho cây có kỹ thuật bón thúc ?

Hướng dẫn trả lời 

Bón phân hữu cơ hoai mục và phân hoá học

+ Bón vãi

+ Bón theo hàng, theo hốc

+ Phun trên lá

- Sau khi bón phân cần làm cỏ, vun xới, vùi phân lại