Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

HưCường đô dòng điên đươc xác đinh bằng công thức:  

 

với Aq điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian At . Đôi với dòng điện không đổi thì I = q/t