Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất ,bón phân lót cho cây bằng cách nào ?

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất ,bón phân lót cho cây bằng cách nào ? 

Hướng dẫn trả lời 

Làm đất : cày đất,bừa và đập đất ,lên luống

Bón phân lót : Theo hàng ,theo hốc cấy