Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Trả lời:

Quê em là vùng đất mặn và có các biện pháp cải tạo sau:

Đắp đê biển 

+ Xây dựng kênh, mương

+ Bón vôi, tháo nước ngọt để rửa mặn, bổ sung các chất hữu cơ,...

_ Trồng cây ngập mặn